Psikologu dhe sekretaria

Psikologu

  1. Liljana Brati
  2. E-mail:[email protected]

Sekretaria

  1. Besarta Mazrreku
  2. E-mail:[email protected]

OSSH

  1. Klodian Kastrati
  2. E-mail:@gmail.com

Administrator SMIP

  1. Ardjan Xhaferi
  2. E-mail:[email protected]