Mesuesit e lendeve Biologji dhe Kimi

Biologji

  • Qazim Dida
  • Elena Mazrreku
  • Mirjana Sheta
  • Kimi

  • Ismet Peka
  • Manushaqe Laci
  • Agetina Ukperaj