Mesuesit e lendeve Histori dhe Gjeografi

Histori

 • Besim Dani
 • Eva Dauti
 • Fatmira Ukperaj
 • Projekte te ndryshme te punuara nga nxenesit:

 • Femijet e diktatures.
 • Gjeografi

 • Ilmi Ukperaj
 • Lindita Lusha
 • Klementina Ngjeci
 • Projekte te ndryshme te punuara nga nxenesit:

 • Menaxhimi me i mire i potencialeve eshte domosdoshmeri per zhvillim me te mire.