Mesuesit e lendeve Informatike dhe gjuheve te huaja

Informatike

 • Ardjan Xhaferi
 • Teknologji

 • Mirjana Sheta

 • Projekte te ndryshme te punuara nga nxenesit:

 • Organizimi i te dhenave dhe informacioneve ne nje datebaze.
 • Krijimi i nje faqeje WEB ne internet.
 • Anglisht

 • Flamur Dauti
 • Mirela Lleshi
 • Milvana Ahmati
 • Anila Metaliaj