Organet


DREJTORIA

 1. Prof. Ibush Vishi, drejtor
 2. Prof. Selim Reka, shef i ndërresës
 3. Zylfi Shehu, administrator

 

KËSHILLI I SHKOLLËS (zgjedhur më 19 prill 2011)

 1. Daut Shehu–kryetar, prind,
 2. Fevzi Bunjaku–anëtar, në cilësinë e prindit,
 3. Syzanë Zeneli-anëtare, në cilësinë e prindit,
 4. Remzi Çaka–anëtar, mësimdhënës,
 5. Ekrem Çaka–anëtar, mësimdhënës,
 6. Bardhyl Hoxha–anëtar, mësimdhënës,
 7. Selim Reka–anëtar, mësimdhënës,
 8. Arlinda Krivenjeva–anëtare, mësimdhënëse,
 9. Agnesa Thaçi–anëtare, nxënëse (kl.XI)


KËSHILLI I ARSIMTARËVE

Këshilli i Arsimtarëve përbëhet nga numri i përgjithshëm i mësimdhënësve.

 

AKTIVET PROFESIONALE PËR VITIN SHKOLLOR 2012/’13

I. AKTIVI I GJUHËS DHE LETËRSISË SHQIPE

 1. Vebi Berisha-kryetar,
 2. Sevdije Thaqi-zv.kryetare,
 3. Hajdar Loku-anëtar,
 4. Syljeman Neziraj-anëtar,
 5. Selvete Guri-anëtare;

II. AKTIVI I GJUHËS ANGLEZE DHE GJERMANE

 1. Drandofile Reka–kryetare,
 2. Arta Brati-zv.kryetare,
 3. Zilbie Ceka-anëtare,
 4. Bajram Baftiri-anëtar,
 5. Besim Zeneli-anëtar,
 6. Tasim Dogani-anëtar;

III. AKTIVI I MATEMATIKËS

 1. Liri Zeneli-kryetare,
 2. Berat Berisha-zv.kryetar,
 3. Valbona Koraqi-anëtare,
 4. Hizer Leka-anëtar,
 5. Kadrije bunjaku-anëtare;

IV. AKTIVI I FIZIKËS DHE TIK

 1. Shefki Guri–kryetar,
 2. Ekrem Caka- zv.kryetar,
 3. Remzi Çaka-anëtar,
 4. Jumi Kuqi- anëtar,
 5. Besim Baftiu-anëtar;

V. AKTIVI I BIOLOGJISË, KIMISË DHE MËSIMIT ZGJEDHOR

 1. Sherife Troni–kryetare,
 2. Rufki Krasniqi- zv.kryetar,
 3. Xhemrush Mani-anëtar,
 4. Vjollcë Neziraj-anëtare,
 5. Arlinda Krivanjeva-anëtare,
 6. Tevide Jakupi-anëtare;

VI. AKTIVI I GJEOGRAFISË, HISTORISË, EKONOMISË DHE EDUKATËS QYTETARE

 1. Danush Koxha –kryetar
 2. Bardhyl Hoxha–zv.kryetar,
 3. Kamer Guri-anëtar,
 4. Ismet Ahmetaj-anëtar,
 5. Selim Reka-anëtar,
 6. Fatushe Burrniku-anëtare;

VII. AKTIVI I LËNDËVE FILOZOFIKE

 1. Fevzi bunjaku–kryetar,
 2. Syzanë Zeneli–zv.krytare,
 3. Milihate Troni-anëtare,
 4. Zarije Vishi-anëtare;

VIII. AKTIVI I EDUKATËS FIZIKE, MUZIKËS DHE ARTIT FIGURATIV

 1. Hazir Hysa –kryetar,
 2. Sylejman Haxhiu –zv.kryetar,
 3. Kjani Dema -anëtar,
 4. Arif Dullovi-anëtar,
 5. Muhamet Shala-anëtar;

 

KRYESIA E SINDIKATËS SË SHKOLLËS

 1. Fevzi Bunjaku–kryetar,
 2. Ekrem Caka–anëtar,
 3. Milihate Troni–anëtare,
 4. Zilbie Ceka–anëtare,
 5. Ismet Ahmetaj–anëtar;

 

KËSHIILLI I NXËNËSVE

 1. Shkodran Morina-Klasa X-1
 2. Donika Matluma-Klasa X-2
 3. Mirlinda Spahiu-Klasa X-3
 4. Hata Bela-Klasa X-4
 5. Arian Guri-Klasa X-5
 6. Laureta Vogliqi-Klasa X-6
 7. Shqiponja Guri-Klasa X-7
 8. Adil Zeneli-Klasa X-8
 9. Erolina Troni-Klasa X-9
 10. Endrit Troni-Klasa XI-1
 11. Arlena Krivanjeva-Klasa XI-2
 12. Mirlinda Spahiu-Klasa XI-3
 13. Mërgim Berisha-Klasa XI-4
 14. Lirim Koraçi-Klasa XI-5
 15. Omer Kuqi-Klasa XI-6
 16. Betime Ahmeti-Klasa XI-7
 17. Elbasan Tusha-Klasa XI-8
 18. Valon Rexha-Klasa XII-1
 19. Ardita Rrahmani-Klasa XII-2
 20. Donjeta Çaka-Klasa XII-3
 21. Xhezair Dashi-Klasa XII-4
 22. Emona Guri-Klasa XII-5
 23. Muhamet Fera-Klasa XII-6
 24. Miranda Osmani-Klasa XII-7
 25. Bekim Xhokli-Klasa XII-8
 26. Liridon Gabrrica-Klasa XII-9

Kryetare e Këshillit: Arlena Krivanjeva-Klasa XI-2
Sekretar i Këshillit: Liridon Gabrrica-Klasa XII-9
Arkatar i Këshillit: Xhezair Dashi-Klasa XII-4
Kryetare e klasave të 10-a: Donika Matluma-Klasa X-2
Kryetare e klasave të 11-a: Mirlinda Spahiu-Klasa XI-3
Kryetare e klasave të 12-a: Ardita Rrahmani-Klasa XII-2

KËSHILLI REDAKTUES I UEBFAQES

Mësimdhënës:

 1. Prof. Shefki Guri
 2. Prof. Jumi Kuqi
 3. Prof. Besim Baftiu
 4. Prof. Hizer Leka
 5. Prof. Bardhyl Hoxha
 6. Prof. Valbona Koraqi
 7. Prof. Kjani Dema

Nxënës:

8. Arlind Luma – Klasa XII-5
9. Shend Vishi – Klasa XII-4
10. Bardh Guri – Klasa X-4
11. Meriton Mjaku – XI-1

 

KËSHILLI REDAKTUES I REVISTËS SË SHKOLLËS

Aktivet Profesionale dhe Këshilli i Nxënësve