Organet


DREJTORIA

 1. Prof. Ibush Vishi, drejtor
 2. Prof. Selim Reka, shef i ndërresës
 3. Zylfi Shehu, administrator

 

KËSHILLI I SHKOLLËS (zgjedhur më 19 prill 2011)

 1. Daut Shehu–kryetar, prind,
 2. Fevzi Bunjaku–anëtar, në cilësinë e prindit,
 3. Syzanë Zeneli-anëtare, në cilësinë e prindit,
 4. Remzi Çaka–anëtar, mësimdhënës,
 5. Ekrem Çaka–anëtar, mësimdhënës,
 6. Bardhyl Hoxha–anëtar, mësimdhënës,
 7. Selim Reka–anëtar, mësimdhënës,
 8. Arlinda Krivenjeva–anëtare, mësimdhënëse,
 9. Agnesa Thaçi–anëtare, nxënëse (kl.XI)


KËSHILLI I ARSIMTARËVE

Këshilli i Arsimtarëve përbëhet nga numri i përgjithshëm i mësimdhënësve.

 

AKTIVET PROFESIONALE PËR VITIN SHKOLLOR 2012/’13

I. AKTIVI I GJUHËS DHE LETËRSISË SHQIPE

 1. Vebi Berisha-kryetar,
 2. Sevdije Thaqi-zv.kryetare,
 3. Hajdar Loku-anëtar,
 4. Syljeman Neziraj-anëtar,
 5. Selvete Guri-anëtare;

II. AKTIVI I GJUHËS ANGLEZE DHE GJERMANE

 1. Drandofile Reka–kryetare,
 2. Arta Brati-zv.kryetare,
 3. Zilbie Ceka-anëtare,
 4. Bajram Baftiri-anëtar,
 5. Besim Zeneli-anëtar,
 6. Tasim Dogani-anëtar;

III. AKTIVI I MATEMATIKËS

 1. Liri Zeneli-kryetare,
 2. Berat Berisha-zv.kryetar,
 3. Valbona Koraqi-anëtare,
 4. Hizer Leka-anëtar,
 5. Kadrije bunjaku-anëtare;

IV. AKTIVI I FIZIKËS DHE TIK

 1. Shefki Guri–kryetar,
 2. Ekrem Caka- zv.kryetar,
 3. Remzi Çaka-anëtar,
 4. Jumi Kuqi- anëtar,
 5. Besim Baftiu-anëtar;

V. AKTIVI I BIOLOGJISË, KIMISË DHE MËSIMIT ZGJEDHOR

 1. Sherife Troni–kryetare,
 2. Rufki Krasniqi- zv.kryetar,
 3. Xhemrush Mani-anëtar,
 4. Vjollcë Neziraj-anëtare,
 5. Arlinda Krivanjeva-anëtare,
 6. Tevide Jakupi-anëtare;

VI. AKTIVI I GJEOGRAFISË, HISTORISË, EKONOMISË DHE EDUKATËS QYTETARE

 1. Danush Koxha –kryetar
 2. Bardhyl Hoxha–zv.kryetar,
 3. Kamer Guri-anëtar,
 4. Ismet Ahmetaj-anëtar,
 5. Selim Reka-anëtar,
 6. Fatushe Burrniku-anëtare;

VII. AKTIVI I LËNDËVE FILOZOFIKE

 1. Fevzi bunjaku–kryetar,
 2. Syzanë Zeneli–zv.krytare,
 3. Milihate Troni-anëtare,
 4. Zarije Vishi-anëtare;

VIII. AKTIVI I EDUKATËS FIZIKE, MUZIKËS DHE ARTIT FIGURATIV

 1. Hazir Hysa –kryetar,
 2. Sylejman Haxhiu –zv.kryetar,
 3. Kjani Dema -anëtar,
 4. Arif Dullovi-anëtar,
 5. Muhamet Shala-anëtar;

 

KRYESIA E SINDIKATËS SË SHKOLLËS

 1. Fevzi Bunjaku–kryetar,
 2. Ekrem Caka–anëtar,
 3. Milihate Troni–anëtare,
 4. Zilbie Ceka–anëtare,
 5. Ismet Ahmetaj–anëtar;

 

KËSHIILLI I NXËNËSVE 2014 – 2015

Kryesia

 1. Alban Rexhepi – XII-3 – kryetar
 2. Kaltrina B. Luzha – X-2 – bashkëkryetar
 3. Qëndresa Jezerci – XI-3 – sekretar
 4. Arbër Zharku – XII-2 – arkatar

KN – Ndërresa paradite

1. Alban Rexhepi – XII-3 – kryetar
2. Festim Sopa – XII-8 – bashkëkryetar
3. Blerina Kasa – XI-8 – sekretar
4. Arbër Zharku – XII-2 – arkatar
5. Elmedina Çallaku – XI-6 – anëtar
6. Baki Mulaku – XI-7 – anëtar
7. Ardita Tusha – XI-9 – anëtar
8. Shkëlqim Zeneli – XII-1 – anëtar
9. Edmond Neziraj – XII-4 – anëtar
10. Arbenita Dogani – XII-5 – anëtar
11. Vegim Bajrami – XII-6 – anëtar
12. Egzona Beqiraj – XII-7 – anëtar
13. Besar Lika – XII-9 – anëtar

KN – Ndërresa pasdite

14. Kaltrina B. Luzha – X-2 – kryetar
15. Adis Zharku – X-1 – bashkëkryetar
16. Qëndresa Jezerci – XI-3 – sekretar
17. Qëndresa Prushi – X-5 – arkatar
18. Albina Livoreka – X-3 – anëtar
19. Xheneta Fera – X-4 – anëtar
20. Lirie Gabrrica – X-6 – anëtar
21. Ardiana Tusha – X-7 – anëtar
22. Sulejman Kuqi – X-8 – anëtar
23. Qëndrim Mjaku – XI-1 – anëtar
24. Delfina Zeneli – XI-2 – anëtar
25. Ilir Berisha – XI-4 – anëtar
26. Armonda Krasniqi – XI-5 – anëtar

 

KËSHILLI REDAKTUES I UEBFAQES

Mësimdhënës:

 1. Prof. Shefki Guri
 2. Prof. Jumi Kuqi
 3. Prof. Besim Baftiu
 4. Prof. Hizer Leka
 5. Prof. Bardhyl Hoxha
 6. Prof. Valbona Koraqi
 7. Prof. Kjani Dema

Nxënës:

8. Arlind Luma – Klasa XII-5
9. Shend Vishi – Klasa XII-4
10. Bardh Guri – Klasa X-4
11. Meriton Mjaku – XI-1

 

KËSHILLI REDAKTUES I REVISTËS SË SHKOLLËS

Aktivet Profesionale dhe Këshilli i Nxënësve